slogan

Biznesa plānu un modeļu izstrāde

Biznesa plāna būtība

Pastāv divi biznesa plānu veidi uzņēmumam:
iekšējām vajadzībām - jaunu produktu un projektu izvērtēšana, uzņēmuma darbības, finanšu  analīze un nākotnes darbības plāna izstrāde;
arējām vajadzībām  - iesniegšanai bankā, LIAA, citā valsts institūcijā vai potenciālam investoram.

 

IFA biznesa plāna raksturojums

 • loģiski strukturēts un lakonisks;
 • pārskatāms un glīti noformēts;
 • finanšu pieņēmumi ir pārbaudāmi un pierādāmi;
 • finanšu modelis ir ļoti detalizēts;
 • nav gramatisku un matemātisku kļūdu;
 • lietota inteliģenta un lietišķa valoda;
 • elektroniskā versija ir .pdf formātā;
 • izdrukāts uz kvalitatīva papīra un iesiets.

 

Mūsu piedāvājums

 • sagatavot biznesa plānu 1-3 nedēļu laikā latviešu, angļu un krievu valodā;
 • biznesa plāni tiek gatavoti visa veida finansējumu saņemšanai, piesaistei;
 • biznesa plānā tik iekļauti (bet ne tikai):
- kopsavilkums,
- uzņēmuma (bizness, personāls, vēsture, priekšrocību izcelšana) apraksts,
- projekta apraksts,
- tirgus, konkurentu analīze,
- risku izvērtējums,
- pieprasītā finansējuma detalizēts apraksts,
- finanšu pieņēmumi un modelis,
- risku izvērtējums.
        
 • īpaši detalizēti tiek izstrādāts finanšu modelis. Tajā tiek iekļauti prognozētā naudas plūsma, nākotnes bilance, peļņas/zaudējumu aprēķins un dažādas jūtīguma analīzes;
 • Klasiska biznesa plāna apjoms veido 30-60 lapas, kas tiks krāsaini izdrukāts uz augstas kvalitātes papīra, iesiets nepieciešamajā skaitā eksemplāru un tam tiks fiziski pievienots biznesa plāna un finanšu modeļa elektroniskās versijas datu nesējs.