slogan

Kompleksu finanšu aprēķinu un naudas plūsmas projekciju izstrāde

Mēs piedāvājam

Izstrādāt jebkādas sarežģītības finanšu aprēķinus un naudas plūsmu projekcijas.

 

Teorija

Naudas plūsmu no pamatdarbības ir iespējams aprēķināt un uzrādīt, izmantojot divu veidu metodiku: tiešo metodi un netiešo metodi. Lai arī abas metodes sniedz identiskus rezultātus, daudz biežāk tiek lietota netiešā metode – tās relatīvās vienkāršības dēļ. Ieguldījumu un finanšu darbības naudas plūsmas var sastādīt tikai ar tiešo metodi.

Naudas plūsmas prognozes ir iespējams sastādīt, ja ir aprēķināti plānotie paredzētās pārdošanas apmēri un plānotās izmaksas, kā arī iespējamie ieguldījumi. Naudas plūsmas prognozē tiek iekļauti visi iespējamie ieņēmumi un izdevumi, ieskaitot materiālu izdevumus, pārdošanas un administrācijas izmaksas, pamatlīdzekļu iepirkšanu un pārdošanu, iespējamo kredītu atmaksāšanu vai plānoto kredītu saņemšanu, kā arī dividenžu izmaksas vai pamatkapitāla palielināšanu.

 

Lai veiksmīgāk sagatavotu naudas plūsmas plānu, jāveic šādi darbi:

1.     

Jāaprēķina  uzņēmuma produkcijas/pakalpojumu pircēju maksājumus:

-  

Noskaidrojam budžetā paredzēto ieņēmumu apjomu pa mēnešiem.

-  

Noskaidrojam pircējiem piešķirtā atliktā maksājuma ilgumu.

2.      

Jāaprēķina, cik lieli būs naudas maksājumi piegādātājiem:

-  

Noskaidrojam produkcijas ražošanas apjomu un materiālu izlietojumu pa mēnešiem.

-  

Noskaidrojam materiālu krājumu izmaiņas, attiecīgi arī materiālu iegādes apjomu un iegādes izmaksas pa mēnešiem.

3.      

Jānoskaidro piegādātāju noteiktā atliktā maksājuma periodu ilgumu.

4.      

Jānoskaidro pārējie ikmēneša maksājumi, piemēram, izdevumi pamatlīdzekļu iegādei, darbinieku algu maksājumi, telpu nomas maksa, īstermiņa vai ilgtermiņa kredīta ikmēneša maksājumi, nodokļu maksājumi u.tml.