slogan

Finansu restrukturizācija

Ja pasliktinās uzņēmuma finansiālā darbība vai tā darbību negatīvi ietekmē krīzes laika ekonomikas radītie negatīvie apstākļi, mēs izstrādāsim restrukturizācijas risinājumus ar mērķi atgūt uzņēmuma finanšu stabilitāti.

 

Klasiskie finansu restrukturizācijas indikatori:

  • Naudas trūkums vai pazemināta likviditāte,
  • Esoši vai potenciāli aizdevumu vai cita veida finansējumu nosacījumu pārkāpumi,
  • Pārāk liels saistību apjoms.

 

        

Saviem klientiem piedāvājam:

  • restrukturizācijas piedāvājuma izstrādi un īstenošanu;
  • aizdevumu struktūras restrukturizāciju un uzlabošanu atbilstoši reālajai uzņēmuma maksātspējai;
  • naudas plūsmas pārbaudi un kontroli;
  • bilances struktūras un tās pozīciju izmaiņas;
  • pārrunu vadīšanu ar kreditoriem.