slogan

Maksātnespēja

Ja uzņēmumi sastopas ar finansiāliem sarežģījumiem vai maksātnespēju, mēs mēģināsim savlaicīgi palīdzēt:

  • glābt uzņēmumu vai
  • palīdzēt uzņēmumu investoriem saglabāt ieguldījumus maksātnespējas ceļā.

 

        

Saviem klientiem piedāvājam:

  • interešu pārstāvniecību maksātnespējas procesā,
  • maksātnespējas procesa administrēšanu,
  • izlīguma administrēšanu,
  • sanācijas un bankrota procedūras vadību,
  • tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrāde, apstiprināšana tiesā,
  • ārpustiesas tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāna izstrāde, apstiprināšana tiesā,
  • atbalsts citos formālos un neformālos maksātnespējas jautājumos.