slogan

Tiesvedība un komerctiesības

Sadarbībā ar Lextal saviem klientiem piedāvājam:

 • pārstāvību tiesās, šķīrējtiesās un citos juridiska rakstura procesos Latvijā un Baltijā,
 • uzņēmumu dibināšanas, likvidēšana,
 • uzņēmuma valdes iecelšana, atlaišana, valdes reglamenta izstrāde,
 • pamatkapitāla palielināšana un samazināšana,
 • izmaiņas dalībnieku, akcionāru sastāvā,
 • pārstāvības, komercpilnvaru, prokūru noformēšana,
 • dalībnieku, akcionāru strīdu risināšana,
 • uzņēmumu reorganizācija,
 • uzņēmuma izpēte un sagatavošana pārdošanai, pirkšanai,
 • līgumu izstrāde, darījumu uzraudzība un konsultācijas,
 • komercdarījumu dokumentācijas izstrāde.