slogan

KLIENTI UN ĪSTENOTIE PROJEKTI

Informācija par IFA klientiem un īstenotajiem projektiem tiek sniegta potenciālajiem klientiem pēc atsevišķa pieprasījuma, uzsākot sadarbību. Informācija tiek sniegta tikai ar pašu klientu piekrišanu.