slogan

ES fondu finansējuma piesaiste

        
 

IFA vadošajiem speciālistiem ir visaptveroša pieredze darbā ar Eiropas Savienības struktūrfondiem gan valsts pārvaldē, gan arī privātajā sektorā. Mūsu speciālizācija ir ES fondu finansējuma piesaiste privātām kompānijām.
Mēs esam sagatavojuši un ieviesuši dažādus projektus vizdažādakās nozarēs, kur piesaistīto grantu apjoms ir vairāki desmiti miljonu EUR.
Saviem esošajiem un potenciālajiem klientiem mēs piedāvājam uz rezultātu balstītu kompleksu pakalpojumu no idejas atbilstības izvērtēšanas līdz Noslēgumu pārskata sagatavošanai.

 

 
     

 

Mūsu piedāvājums:

  • Idejas izvērtējums - mēs esam pārliecināti, ka Eiropas Savienības finansējums uzņēmumiem paver plašas attīstības iespējas, tomēr jāapzinās, ka tā nav viegla nauda. Tādēļ ir svarīgi ideju rūpīgi pārdomāt vēl pirms projekta pieteikuma sagatavošanas.
  • Idejas pielāgošana ES struktūrfondu noteiktajām vadlīnijām.
  • Uzņēmuma atbilstības kritēriju noskaidrošana.
  • Projekta dokumentācijas sagatavošana atbilstoši vadlīnijām. Mūsu uzņēmuma sagatavotā dokumentācija arī ir izmantojama banku finansējuma piesaistē.
  • Komunikācija ar valsts atbildīgajām institūcijām.
  • Klienta informēšana par procedūrām ES projekta realizēšanas laikā, projektam tiekot apstiprinātam.
  • Projekta realizācijas koordinēšana ar visām tajā iesaistītajām pusēm.
  • Starpposma un Noslēguma pārskatu sagatavošana.

 

 

Vēlamies atgādināt, ka jaunajā Eiropas Savienības (ES) fondu plānošanas periodā uzņēmējdarbības un energoefektivitātes veicināšanai būs pieejams finansējums kopumā 764 miljonu eiro apmērā. Plašāku informāciju par pieejamiem ES fondiem iespējams atrast šeit.
Programmas, kurās notiek projektu iesniegumu pieņemšana - šeit.