slogan

Finansējuma piesaiste

        
 
  • Organizējam uzņēmumiem jaunu aizdevumu (t.sk. līzinga) piesaisti sekojošiem mērķiem:
 

- Aktīvu iegāde,
- Projektu finansēšana,
- Apgrozāmo līdzekļu papildināšana,
- Citu uzņēmumu iegāde,
- Tirdzniecības darījumu (t.sk. faktorings) finansēšana.

 

  • Panākam esošo kredītsaistību refinansēšanu, uzlabojot aizdevumu noteikumus;
  • Organizējam uzņēmumiem cita veida kapitāla piesaisti;
  • Altum programmu finansējuma, garantiju un mezanīna kapitāla saņemšanas organizācija.
    Aicinām arī iepazīties ar ALTUM atbalsta programmām, kas nodrošina iespēju saņemt valsts atbalstu Jūsu uzņēmuma attīstībai.
 
            

 

Solis 1

           

Solis 2

IFA profesionāļi sadarbībā ar uzņēmuma vadību un tā dalībniekiem kopīgi uzstāda kapitāla piesaistes/esošo noteikumu uzlabošanas mērķus, apjomus, citus pamatnoteikumus.
Vienojamies par iespējamajiem un vēlamajiem finansētājiem.

 

 

Sagatavojam projekta biznesa plānu, visa veida finanšu un pavadošo dokumentāciju, vērtējumus, veicam bilancpolitisko risku optimizāciju, iesniedzam sagatavotās dokumentācijas paketi izvēlētajiem finansētājiem.

Solis 3

 

Solis 4

Gatavojam pieprasīto papildus informāciju un atbildes potenciālajiem finansētājiem, organizējam un piedalāmies tikšanās ar potenciālo finansētāju operatīvo un augstāko menedžmentu.

 

 

Pēc pozitīva lēmuma par finansējuma piešķiršanu (vai cita veida kapitāla piesaisti), vadam līgumu pārrunu procesu, piedāvājam līguma punktu korekcijas, cīnāmies par maksimāli izdevīgiem noteikumiem klientam.

 

Solis 5

 

Solis 6

Pavadām klientu finanšu līdzekļu saņemšanas procesā un citu juridisko procesu īstenošanā.

 

 

Pēc klienta pieprasījuma turpinām vadīt ikdienas sadarbību ar finansētāju, veicot ikdienas komunikāciju, gatavojot atskaites un cita veida informāciju.