slogan

Partneru/investīciju atrašana un piesaiste projektiem

Klasiski papildus uzņēmuma pašu kapitāls uzņēmuma tālākai attīstībai un/vai jaunu projektu attīstībai ir nepieciešams sekojošu iemeslu dēļ:

  • esošais bizness neģenerē pietiekošu naudas plūsmu;
  • vēlme attīstīties straujāk un/vai jaunos biznesa virzienos;
  • finansu institūcijas pieprasa paša kapitāla dalību projektā vismaz 30% apmērā;
  • projekts ir finansiāli ļoti apjomīgs;
  • kompetences deficīts;
  • jaunu tirgu iekarošana, kur nepieciešama jaunā tirgus esoša tirgus dalībnieka pieredze.

 

        

IFA ir ļoti plašs potenciālo investoru saraksts un mēs esam labi informēti par tirgus situāciju un aktivitātēm sabiedriskajā un privātajā sektorā, tādēļ varam atrast Jūsu uzņēmumam labākos, finansiāli un uzņēmuma mentalitātei atbilstošus sadarbības partnerus ar kopīgām interesēm projektu īstenošanai.