slogan

Uzņēmumu pirkšana - pārdošana

        
 

Pakalpojums domāts gan uzņēmumu pircējiem, gan to pārdevējiem. Tas nodrošina pirkšanas-pārdošanas procesa profesionālu vadību, lai darījums tiktu īstenots un sagatavots kvalitatīvi un par adekvātu cenu.

 
            

 

Uzņēmuma pārdošana
Domāts tiem uzņēmumu īpašniekiem, kurus neapmierina uzņēmuma izaugsme  vai vēlas pārdot ne-pamatdarbības aktīvus.

 • Organizējam pārdošanas darījumu;
 • Sagatavojam informatīvos materiālus par uzņēmumu (prezentācija, biznesa plāns, finansu plūsmu projekcijas);
 • Nosakām uzņēmuma biznesa vērtību;
 • Atrodam potenciālos biznesa pircējus;
 • Vadam pārrunas;
 • Sagatavojam juridisko darījuma dokumentāciju.

 

Uzņēmumu pirkšana
Domāts tiem uzņēmumu īpašniekiem, kas vēlas palielināt tirgus daļu, iegūt jaunus aktīvus, tehnoloģijas, personālu, intelektuālo īpašumu un finansējuma avotus.

 • Organizējam pirkuma darījumu;
 • Sagatavojam biznesa plānu un finansu plūsmu projekcijas;
 • Organizējam aktīvu/iegādājamā biznesa vērtējumus;
 • Piesaistām aizdevuma vai cita veida kapitāla finansējumu;
 • Restrukturizējam iegādājamā uzņēmuma saistības;
 • Vadam pārrunas;
 • Sagatavojam juridisko darījuma dokumentāciju.